BOX 1

1. Teaching Loads
2. " " " Reports, Fall 1969
3. " " " " " Winter 1970
4. " " " " " Fall 1970
5. " " " " " Winter 1971
6. " " " " " Fall 1971
7. " " " " " Winter 1972
8. " " " " " Fall 1972
9. " " " " " " "
10. " " " " " Winter 1973
11. " " " " " Fall 1973
12. " " " " " Fall 1974
13. " " " " " Winter 1975
14. Teaching Loads Credit, Winter 1975
15. " " " Report, Fall 1975
16. Teaching Loads (actual), Fall 1975
17. " " " " " Winter 1976
18. " " " (projected) Fall 1976
19. Teaching Loads, Fall 1976
20. Teaching Load Reports (Projected) Winter 1977
21. " " " " " " " Fall 1977
22. Teaching Loads (actual), Fall 1977
23. " " " (projected) Winter 1978
24. " " " (actual) " " "
25. " " " (projected) Fall 1978
26. " " " (actual) " "
27. " " " (projected) Winter 1979
28. " " " (actual) " " "
29. " " " (projected) Fall 1979

University Archives
222 Thomas Jefferson Library
University of Missouri-St. Louis
One University Boulevard
St. Louis, MO 63121
(314)516-5129